§
ADW.

AGNIESZKA SZEJA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Liczne doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w trakcie studiów w ramach bezpłatnych praktyk studenckich. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa pracowała w pobliskich jednostkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Ukończyła aplikację referendarską i pozytywnie zdała egzamin referendarski. Ta aplikacja pozwoliła jej na zdobycie doświadczenia przede wszystim w zakresie postępowania wieczystoksięgowego i postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W trakcie aplikacji adwokackiej pracowała w Kancelarii Prawniczej ARGOS s.c. z siedzibą w Katowicach, zajmując się obsługą podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych, główne w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa ubezpieczeń społecznych, spraw odszkodowawczych, postępowania egzekucyjnego.

§
ADW.

WIKTORIA WARZYCHA-SMOŁKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa karnego zdobywała pracując kilka lat w jednym z sądów rejonowych okregu gliwickiego.

W trakcie aplikacji adwokackiej współpracowała z prof. dr hab. Kazimierzem Zgryskiem oraz z Kancelarią Adwokacką adwokata Wiesława Honorowicza z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zdobywając doświadczenie w następujących dziedzinach prawa: prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, postępowanie egzekucyjne, sprawy odszkodowawcze.